Grieta Spannenburg

Uitzoeken en doorvragen, totdat ik het écht snap. Want alleen dan kan ik het duidelijk voor een ander opschrijven. En dáár gaat het om.

Na in Apeldoorn te zijn opgegroeid, studeerde ik milieukunde in Deventer. Als afstudeerproject heb ik een bufferzone voor het Vragenderveen ontworpen. Dit project is later daadwerkelijk uitgevoerd en ik voel mij nog steeds betrokken bij de lokale natuurbeschermers die zoveel hart voor hun omgeving hebben.
Als mediameteoroloog bij Meteo Consult (later MeteoGroup) was het heerlijk om zoveel nieuws te leren en mij uit te leven op het maken van weerverhalen. Honderden artikelen verschenen er van mijn hand op de website Weer.nl. Verder werkte ik als co-auteur mee aan de boeken Klimaat in beweging (2005) en Hollandse Wolkenluchten (2009). Ik bewaar ook goede herinneringen aan de diverse presentaties en workshops, waaronder een paar voor scholieren bij NXP in Nijmegen.
Na zestien jaar als mediameteoroloog actief te zijn geweest, ging ik aan de slag als inhoudelijk tekstschrijver bij het RIVM. Ik viel onder de Dienst Milieu en Gezondheid, afdeling Ruimtelijke Vraagstukken en was actief bezig met de dataportalen Atlas Leefomgeving en Atlas Natuurlijk Kapitaal. Voor wat betreft schrijfwerk ging het hier vooral over thema’s die op het van kracht worden van de Omgevingswet vooruitlopen (schone lucht, geluidhinder, gezonde keuzes, etc.). Tegelijkertijd werkte ik mee aan het opzetten van een samenwerkruimte voor professionals die in het gezondheidsdomein werkzaam zijn.
Tweeënhalf jaar later begon ik met mijn eigen tekstbedrijf en keerde enige tijd als flexkracht terug bij MeteoGroup. Voor de marketing afdeling kon ik mij uitleven op artikelen over o.a. weerkundige modelleringen, expertise van ex-zeevarenden en meteorologische begeleiding van festivals. Vanaf 2020 lever ik schrijfdiensten en weerberichten aan allerlei klanten. Zo komen de dagelijkse weerberichten voor het NRC en het RD vanuit Tekstkameleon. Ik was één van de co-auteurs van de fotoboeken ‘Ode aan het hunebed’ en ‘Drenthe, door de lens van Karin Broekhuijsen’, uit respectievelijk 2019 en 2020. Ondertussen blijf ik bovenal weerschrijver en weerverteller. Ik verzorg als meteoroloog vanaf 1 april 2021 drie dagen per week alle radioweerberichten op RTV Utrecht (Radio M), de andere twee doordeweekse dagen doet mijn weercollega Margot Ribberink dat. Verder ben ik geregeld als weervrouw te horen op RTV Oost en RTV Drenthe, met collega's van Noorderweer. Werken voor regionale omroepen is ontzettend leuk. Niet alleen door de ruimte die je krijgt om je verhaal te vertellen, maar ook vanwege de dynamiek en gezelligheid.

Doorvragen, maar ook op een prettige manier samenwerken. Daar hecht Grieta grote waarde aan. Om samen tot een zo goed mogelijk resultaat –en de kern- te komen.